POVRAT

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22), ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te ste sukladno članku 84. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda, koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Ako ste se predomislili vezano za kupnju ili nakon primitka narudžbe zaključite da Vam ne odgovara broj, boja, model i slično, moguće je napraviti zamjenu ili dobiti povrat uplaćenog novca, unutar 14 radnih dana od datuma isporuke proizvoda. Povrat robe možete dostaviti ili poslati dostavnom službom u trgovinu iz koje Vam je paket isporučen, kao i poslati na adresu ureda: Kvantum Sport ZG, Slavonska Avenija 1c, 10000 Zagreb, 0800 900 877 (adresa se nalazi na računu stavka pošiljatelj) .

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupac je dužan snositi izravne troškove povrata proizvoda, ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

U slučaju slanja dostavnom službom/poštom, potrebno je ispuniti reklamacijski list i zapakirati ga, zajedno s artiklom i računom kupovine. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupac je dužan snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

U slučaju da nemate adresu trgovine, povrat/zamjenu možete napraviti i na sljedeće poslovnice: 
 

UNDER ARMOUR ARENA CENTAR Ul. Vice Vukova 6, ZAGREB-NOVI ZAGREB
UNDER ARMOUR IKEA - DESIGNER OUTLET CROATIA Alfreda Nobela 4, SESVETSKI KRALJEVEC
UNDER ARMOUR ZADAR – SUPERNOVA Ulica Akcije Maslenica 1, ZADAR


U slučaju vraćanja robe ili povrata sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, djelomično ili u cijelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Under Armour vratiti će uplaćena sredstva na bankovni račun koji kupac specificira i za koji pošalje IBAN. Povrat sredstava, osobama koje su platile pouzećem, odrađuje se nakon potvrde o zaprimanju uplate te po primitku vraćene narudžbe, uplatom na račun u roku od 14 radnih dana.

Vodite računa da vraćeni proizvod/i moraju biti nekorišteni, neoštećeni te u originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa i list reklamacije/povrata. Za svako umanjenje vrijednosti robe nastalo rukovanjem robe odgovoran je kupac. To se ne odnosi na rukovanje koje je bilo potrebno kako bi se utvrdila ispravnost proizvoda. Ukoliko roba nije u odgovarajućem stanju (nenošena i neoštećena ili je oštećene originalne ambalaže) biće vraćena kupcu.

Obrazac za reklamciju/povrat možete preuzeti ovdje
 

RASKID UGOVORA
 

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Ispunjeni obrazac potrebno je priložiti prilikom vraćanja artikla u jednoj od trgovina underarmour.hr ili slanjem dostavnom službom u u trgovinu iz koje Vam je paket isporučen, kao i poslati na adresu ureda: Kvantum Sport ZG, Slavonska Avenija 1c, 10000 Zagreb, 0800 900 877 

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
 
Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.
 
Povrat novca bit će izvršen na bankovni račun koji kupac specificira i pošalje IBAN.  Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
 
Povrat robe

Robu možete dostaviti ili poslati dostavnom službom u trgovinu iz koje Vam je paket isporučen, kao i poslati na adresu ureda: Kvantum Sport ZG, Slavonska Avenija 1c, 10000 Zagreb, 0800 900 877, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupac je dužan snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Under Armour nije odgovoran ako dostavna služba kojom kupac pošalje proizvode za povrat/zamjenu ne isporuči te proizvode u naše trgovine i proizvod se vrati na adresu pošiljatelja. Molimo da ako Vam se vrati paket koji ste slali da kontaktirate dostavnu službu koja je vršila dostavu.

Troškovi povrata robe
Izravne troškove povrata robe snosite sami.
 
Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Molimo kupce da obavezno paze na ambalažu koja je sastavni dio proizvoda. Nije dozvoljeno lijepiti, šarati ili na bilo koji drugi način uništavati ambalažu (npr. kutije od tenisica).
 
Umanjenje iznosa povrata s obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda:
•    Neoštećena ambalaža: povrat punog iznosa
•    Oštećena ambalaža: umanjenje vrijednosti proizvoda za 7,00 €
•    Bez originalne ambalaže: umanjenje vrijednosti proizvoda za 7,00 €
 
Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:
•    Proizvod originalno zapakiran: 0%
•    Proizvod nije korišten, već isključivo isprobana funkcionalnost: 0%
•    Proizvod korišten: 100%
 

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.
 
Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kada je otkrio nedostatak.

Materijalni nedostatak na robi, kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka.

Ako se materijalni nedostatak na robi pojavi u roku godine dana od kupovine, a trgovac smatra da nedostatak tada nije postojao, predujam vještačenja snosi trgovac, a konačni trošak snosi trgovac ili kupac, ovisno o rezultatu vještačenja. Ako se materijalni nedostatak na robi pojavi nakon godine dana, ali ne kasnije od dvije godine od dana kupovine, predujam vještačenja snosi kupac, a konačan trošak snosi ili trgovac ili kupac, ovisno o rezultatu vještačenja.

Kao prodavatelj ne odgovaramo za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.